بریت سوپر پریمیوم Strilised گوشت مرغ و برنج 2 کیلویی


غذای کامل گربه ها با طعم گوشت مرغ و برنج
مناسب برای گربه های عقیم شده
بهبود عملکرد ماهیچه ها
بهبود عملکرد سیستم عصبی