تشویقی بریت لتس بایت Light کم کالری 150 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها