تشویقی بریت لتس بایت Spirulina Clean تمیزکننده دندان 150 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
تمیز کننده دندان