تشویقی بریت لتس بایت Fillet O’Duck سینه اردک 80 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
مناسب برای سگ های حساس و بد غذا