تشویقی بریت لتس بایت Loops مرغ آبدار 80 گرمی


قیمت : 47,500 تومان

غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها