تشویقی بریت لتس بایت Twister O’Chiken سرگرم کننده 80 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها