سوسیس بریت پریمیوم با گوشت بو قلمون و برنج 800 گرمی