تشویقی تریکسی با طعم مرغ 100 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها