تشویقی تریکسی با طعم گوشت گوساله 120 گرمی


غذای تشویقی گربه ها با طعم گوشت گوساله
مناسب برای گربه های بالغ