تشویقی تریکسی با طعم گوشت گاو 100 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
با طعم گوشت گاو