تشویقی تریکسی با طعم گوشت گاو 100 گرمی


قیمت : 28,500 تومان

غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
با طعم گوشت گاو