تشویقی تریکسی با گوشت بره 500 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها