تشویقی تریکسی با گوشت سالمون 500 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها