کنسرو میگلیور برنج و سبزیجات 1250 گرمی


غذای کامل سگ های بالغ با برنج و سبزیجات
مناسب برای سگ های بالغ و برای همه نژاد ها