کنسرو میگلیور گوشت سفید 400 گرمی


غذای کامل سگ های بالغ با گوشت سفید
مناسب برای سگ های بالغ و برای همه نژاد ها