کنسرو یو اس پت 400 گرمی گوشت بوقلمون و برنج


غذای کامل سگ های بالغ با گوشت بوقلمون و برنج
مناسب برای سگ های بالغ و برای همه نژاد ها