کنسرو یو اس پت 400 گرمی گوشت خالص گاو به همراه سیب


غذای کامل سگ های بالغ با گوشت خالص گاو به همراه سیب
مناسب برای سگ های بالغ و برای همه نژاد ها