کنسرو یو اس پت 400 گرمی گوشت بره به همراه کدو سبز


غذای کامل سگ های بالغ با گوشت بره به همراه نخود فرنگی
مناسب برای سگ های بالغ و برای همه نژاد ها