تشویقی تریکسی مینی 140 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ ها
مناسب برای همه نژادها