تشویقی تریکسی اسنک نرم 140 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ ها
مناسب برای همه نژادها