هپی داگ Adult گوشت بره و برنج 1 کیلویی Hyper Sensitivity


غذای درمانی سگ های بالغ
مناسب برای سگ هایی که حساسیت غذایی دارند
سبب بهود سیستم گوارشی حیوان