هپی داگ 1 کیلویی Mini Adult


غذای کامل سگ های بالغ
مناسب برای نژاد های کوچک