هپی داگ 1 کیلویی Mini Baby & Junior


غذای کامل سگ های جوان و توله سگ
مناسب برای نژاد کوچک