هپی داگ Adult با طعم گوساله و برنج 15 کیلویی


غذای کامل سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
با طعم گوشت گوساله و برنج