هپی داگ 15 کیلویی Adult Active


غذای کامل سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
مناسب برای سگ های فعال