هپی داگ 1 کیلویی Baby Original


غذای کامل توله سگ ها
مناسب برای نژادهای متوسط و بزرگ