هپی داگ 20 کیلویی High Energy


غذای کامل سگ های بالغ
مناسب برای نژادها
کاملا مناسب برای سگ های با انرژی بالا