هپی داگ Puppy وزن 15 کیلویی


غذای کامل توله سگ
مناسب برای نژادهای کوچک