هپی داگ Baby گوشت بره و برنج 10 کیلویی


غذای کامل توله سگ ها
مناسب برای همه نژاد ها
با طعم گوشت بره و برنج