هپی کت Adult سبزیجات 1.5 کیلویی


غذای کامل گربه ها با سبزیجات
مناسب برای گربه های بالغ (بالای یکسال)