اسباب بازی Duvo+ 4705094


اسباب بازی قوی و با دوام
با حلقه دستی گرفتن
مناسب برای تمام نژادهای سگ