اسباب بازی Duvo+ 4705090


اسباب بازی قوی و با دوام
با دست گرفتن توپ
مناسب برای تمام نژادهای سگ