ناخن گیر برای سگ


مناسب برای سگ و گربه
مناسب برای همه نژادها
دارای سیستم ایمنی