کیسه زباله فضولات


مناسب برای سگ و گربه
مناسب برای همه نژاد ها
جهت جمع آوری مدفوع حیوان
حاوی 1 رول 20 عدد