ناخن گیر برای گربه


قیمت : 50,000 تومان

مناسب برای سگ ها و گربه ها
مناسب برای همه نژادها