قیچی اصلاح


قیمت : 92,700 تومان

مناسب برای سگ ها و گربه ها
مناسب برای همه نژادها
مناسب برای موهای کوتاه ، متوسط و بلند