توالت تشتی GOA 2B


مناسب برای گربه ها
مناسب برای بچه گربه
اندازه 11*32*42 سانتی متر