هپی داگ Adult 1 کیلویی Intestinal


غذای درمانی برای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
مناسب برای سگ هایی که بیماری روده ای دارند