بند نگهداری باکس حمل BALTIC


مناسب برای انواع باکس های کوچک ، متوسط و بزرگ
اندازه 150 سانتی متر