تشویقی تریکسی با طعم گوشت گاو 120 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها
با طعم گوشت گاو