تشویقی تریکسی با طعم مرغ 120 گرمی


غذای تشویقی ِبرای سگ های بالغ
مناسب برای همه نژادها