خوشبو کننده و بوگیر خاک با رایحه گل ارکیده بی فار


مناسب برای گربه ها
مناسب برای همه نژاد ها