پوزه بند سگ 53035


قیمت : 60,000 تومان

مناسب برای سگ ها
مناسب برای نژادهای Dobermann- Golden Retriever – Munsterlander
ابعاد 40-67 سانتی متر