پوزه بند سگ 53036


قیمت : 60,000 تومان

مناسب برای سگ ها
مناسب برای نژادهای Airdale Terrier- Labrador
ابعاد 44-74 سانتی متر