کنسرو مونژ 100 گرمی خوراک پته با گوشت گاو


غذای کامل گربه های بالغ
طعم گوشت گاو