مونژ Adult با طعم مرغ وزن 15 کیلویی


غذای کامل سگ های بالغ
مناسب برای همه نژاد ها
با طعم مرغ