پوزه بند سگ برای سگ های خیلی کوچک 416679


قیمت : 47,000 تومان

مناسب برای سگ ها
مناسب برای نژادهای خیلی کوچک (XSmall)