جای خواب 81070223


مناسب برای سگ و گربه
مناسب برای سگ و گربه نژاد کوچک
ساخته شده از پارچه مصنوعی
رنگ آبی