خمیر مولتی ویتامین بالغ گربه VitaliCAT


یک ترکیب خوراکی متشکل از 11 نوع ویتامین و متیونین می باشد که برای رشد سالم گربه ها ضروری است
دارای ویتامین های A , D3 , B6 , B1 , B2 , B12 , K