قرص لیزین گربه Felilysine


قیمت : 280,000 تومان

مناسب برای همه گربه ها
سبب تقویت سیستم ایمنی بدن
سبب کاهش و شدت زمان عفونت بیماری ویروسی در گربه ها
سبب محافظت از چشمان گربه ها